Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no 2008.gada 1.augusta. Labas ražošanas prakses pasākumu ieviešana ir obligāta visām materiālu un izstrādājumu grupām, kas ir uzskaitītas Regulas 1935/2004 I. pielikumā (stikls, gumijas, keramika, metāli un to sakausējumi, papīrs un kartons, plastmasa, reģenerēta celuloze, silikons, jonu apmaiņas sveķi, lakas, tintes, tekstils, koks).

Saskaņā ar minētās Regulas definīcijām:

- Laba ražošanas prakse (LRP) nozīmē tos kvalitātes nodrošināšanas aspektus, ar kuriem panāk, ka materiāli un izstrādājumi tiek vienīgi izgatavoti un kontrolēti, gādājot par atbilstību noteikumiem, kas uz tiem attiecas, un kvalitātes standartiem, kas piemēroti paredzamajai izmantošanai, kura neapdraud cilvēku veselību, neizraisa nepieņemamas pārmaiņas pārtikas sastāvā un nepasliktina tās organoleptiskās īpašības»;

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nozīmē organizēto un dokumentēto pasākumu kopsummu, kuri tiek veikti ar nolūku nodrošināt, lai materiāliem un izstrādājumiem būtu vajadzīga kvalitāte, kas nodrošina atbilstību noteikumiem, kas uz tiem attiecas, un kvalitātes standartiem, kas nepieciešami to paredzamajai izmantošanai»;

Kvalitātes kontroles sistēma nozīmē kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviesto pasākumu sistemātisku piemērošanu, nodrošinot izejvielu, starpproduktu un gatavo materiālu un izstrādājumu atbilstību kvalitātes nodrošināšanas sistēmā noteiktajai specifikācijai».

Ir noteikti vispārīgi virzieni sistēmas veidošanai un dokumentēšanai:

—  Lai nodrošinātu gatavo materiālu un izstrādājumu atbilstību, jārēķinās ar personāla pietiekamību, zināšanām un prasmēm.

—  Par labu praksi var atzīt tādu praksi, kad uzņēmuma jauda nepārsniedz projekta jaudu.

—  Jāizstrādā specifikācijas izejvielām un jānodrošina izejvielu pieņemšana saskaņā ar specifikācijās noteiktajām prasībām.

—  Jāizstrādā konkrēti norādījumi un jānoformē dažādas procedūras darbībām, kas notiek uzņēmumā.

—  Jāuztur pieraksti, kas attiecas uz kvalitātes kontroles sistēmas pasākumiem.

Dokumentācija attiecībā uz specifikācijām, ražošanas formulām un apstrādi, uzskaiti par dažādām veiktajām ražošanas darbībām un kvalitātes kontroles sistēmas darbības rezultātiem var būt papīru vai elektroniskā formātā un to nodod kompetentu iestāžu rīcībā pēc to pieprasījuma.

Lai deklarētu, ka materiāli un izstrādājumi ražoti atbilstīgi labai ražošanas praksei, uzņēmumiem jau šodien jāsāk veidot savu sistēmu. Dažām nozarēm ir izstrādātas labas prakses vadlīnijas ar detalizētiem aprakstiem. Ir pieejami arī FAO/WHO Pārtikas Likumdošanas komisijas (Codex Alimentarius Commission (CAC) dokumenti, kas attiecas uz atsevišķām kaitīgām vielām un preventīviem pasākumiem, kas ir saistīti ar tām vielām, piemērām, pasākumi, kas novērš pārtikas piesārņošanu ar svinu, t.sk. pasākumi, kas ir saistīti ar materiālu un izstrādājumu izmatošanu kontaktam ar pārtiku. Minēto dokumentu rekomendācijas var būt labs pamats savas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādāšanai. Protams, labai bāzei sistēmas izstrādāšanā var būt ISO standarti (ISO 9001, ISO 22000), BRC standarts.

Kopumā var teikt, ka Labas ražošanas prakses principi, kurus pielieto materiālu un izstrādājumu ražošanā ir līdzīgi principiem, kurus pielieto pārtikas ražošanā.

Sākumā ir jādefinē sistēmas darbības mērķi, uzņēmuma politika. Ja uzņēmumā jau darbojas sistēma vides, darba drošības jomā, tad būtu loģiski integrēt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas aspektus esošā sistēmā. HACCP principu pielietošana palīdz uzņēmumam identificēt pārtikas nekaitīguma apdraudējumus un noteikt nepieciešamos kontroles pasākumus.

Labas prakses vadlīnijās rekomendē ietvert šādus jautājumus:

—  personāla kompetence, atbildība, mācības;

—  sagādes process (prasības piegādātājiem, līgumdarbu piesaistīšana u.c.);

—  izejvielu kontrole (atbilstība obligātām prasībām, specifikācijas, identifikācija, izsekojamība, uzglabāšana, izsniegšana);

—  produktu apraksti (sastāvs, pārtika, kas saskaras ar materiālu un izstrādājumu, ražošanas process, gala patērētāja identifikācija, tiesību aktu prasības pārtikas nekaitīguma un vides aizsardzības jomā u.c.);

—  ražošanas process (iekārtas, tehnoloģiskā procesa shēma, iekārtu kalibrēšana, tīrība, procesa parametru mērījumi, identifikācija un izsekojamība, darba vides uzturēšana u.c.);

—  kvalitātes kontrole (gatavā produkta kontrole, atbilstība specifikācijas prasībām, testēšanas metodes, iekārtas testēšanai, migrācijas testi);

—  pakošana (specifikācijas, tīrība, personāla higiēna, marķējums);

—  uzglabāšana, piegāde;

—  neatbilstību vadība, sūdzību pieņemšana, izskatīšana, produktu atsaukšana;

—  iekšējie auditi;

—  sistēmas pārskatīšana, aktualizēšana.

Pārtikas uzņēmumiem šie jautājumi nav jaunums. Tos var ņemt vērā, plānojot otrās puses auditu, ja ir ieviesta tāda prakse, vai izstrādājot aptaujas veidlapu, ko aizpilda piegādātājs.

Jautājumi un atbildes
Kā pārtikas piedevas iegūst? Un kāpēc tās nepieciešamas? Pārtikas piedevu veidi (īss apraksts par katru no veidiem). To iedalījums. Kuras no E-vielām ir īpaši toksiskas un bīstamas, iespējams, pat alerģiskas?

jautājums par E-vielām joprojām interesē patērētājus. Kā neapmaldīties pārtikas piedevu jeb E-vielu džungļos? .............lasīt atbildi šeit

Vai visas E vielas ir tik liels bubulis, kā daudziem šķiet?

E vielas (no angļu valodas – E – edible - ēdams), jeb pārtikas piedevas ir produkta sastāvdaļas un norāde par to klātbūtni produkta marķējumā neliecina, ka šajā produktā ir inde un produkts ir potenciāli bīstams cilvēku veselībai .............lasīt atbildi šeit

Vēlējos lūgt konsultāciju par Diētiskās pārtikas cilvēkiem ar veselības traucējumiem reklāmu. Sakiet, vai šiem produktiem drīkst būt akcijas ar atlaidēm aptiekās, kas publicētas aptiekas avīzē patērētājiem?

LR un ES normatīvajos aktos nav aizlieguma veicināt diētisko produktu, t.sk.diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, realizāciju, veicot akcijas ar atlaidēm un sniedzot informāciju reklāmā, bet .............lasīt atbildi šeit

Vai sviests ir alergēns?

Labdien! Lūdzu palīdzību jautājumā par pārtikas alergēniem: Piens skaitās alergēnu sarakstā. Kā ir ar sviesta lietošanu? Sviests ir piena produkts, līdz ar to arī sviests ir alergēns? Vai sviestu var lietot cilvēki, kas nepanes pienu? Paldies! .............lasīt atbildi šeit

Vai uzturvērtības norādēm pārtikas preču marķējumā obligāti ir jābūt tabulas veidā?

.............lasīt atbildi šeit

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns?

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns? Atbild Irina Rubinčika, Celiakijas pacientu atbalsta biedrības "Gluten-Free Experts" valdes locekle.............lasīt visu tekstu

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem - kā zināms, tiem ir savs apzīmējums, vārpiņa kurai ir pārvilkta svītra.........lasīt visu tekstu

Ar ko atšķiras sula, nektārs un sulas dzēriens?

Tirdzniecības nosaukumus „sula” un „nektārs” nosaka 2013.g.15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1113. .........lasīt visu tekstu

Kāds ir Jūsu viedoklis par „Cido” sulām? Vai Latvijā ražotās sulas pakās ir 100% dabīgas? No kā tās tiek ražotas?

„CIDO grupa” ražotas sulas, nektāri un sulu dzērieni ir kvalitatīvi un to lietošana var lieliski papildināt mūsu uzturu ar vitamīniem un minerālvielām, ar ko bagāti augļi. Ja uz CIDO pakas ir uzrakstīts „sula no koncentrāta”, ....lasīt vairāk

Kas ir akrilamīds?

Akrilamīds ir kancerogēna viela, kas var veidoties cieti saturošos produktos, tos apstrādājot augstās temperatūrās (augstākās par 120 ºC) — cepot, fritējot un grauzdējot (kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdētā maizē un grauzdiņos). Cieti saturošu produktu ...lasīt vairāk

+371 26814075
Noteikumi par uztura normām

2012.gada 13.martā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” Noteikumi, kas stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā, nosaka ....lasīt visu tekstu

Programma 5 DIENĀ

Lai sabiedrībā palielinātu dārzeņu un augļu patēriņu, daudzviet pasaulē darbojas programma 5 DIENĀ: Kanādā, ASV, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Igaunijā un citās valstīs. Programmas 5 DIENĀ ideja ir ļoti vienkārša: katrā ēdienreizē ir jābūt dārzeņu vai augļu porcijai, piemērām ....lasīt visu tekstu

Alergēnu kontrole pārtikas apritē

Mūsdienīgā medicīna pagaidām nevar pilnībā izārstēt pārtikas alerģiju un cilvēkiem ar šādu problēmu ir jāizvairās no alergēnu saturošas pārtikas lietošanas. Tas nenozīmē, ka pārtikas uzņēmumam ir jāatsakās no minēto izejvielu lietošanas vai produktu ražošanas. Lai paaugstinātu patērētāju un klientu uzticību, pārtikas uzņēmumi izstrādā un ievieš .....lasīt visu tekstu

Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no .....lasīt visu tekstu

HACCP principu ieviešana

Mūsdienīgā pasaulē viena no svarīgajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: ....lasīt visu tekstu

Sertifikācija atbilstoši ISO 22000 prasībām

Lai saņemtu starptautiski atzītu ISO 22000 sertifikātu, vispirms jāizlemj, kas nodarbosies ar sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. Ja uzņēmumā ir speciālists ar pieredzi, kas labi orientējas pārtikas drošuma jautājumos un standarta prasībās, tad šo darbu var veikt pašiem spēkiem. Tomēr biežāk uzņēmumi ...lasīt visu tekstu