Informācija speciālistiem un patērētājiem pārtikas drošuma un veselīga uztura jautājumos ir mūsu ieguldījums sabiedrības veselībā

Mūsu misija

Palīdzēt kompanijām izstrādāt un ieviest kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēmu, nodrošināt samērīgu un pamatotu kontroli, sekmēt procesu ilgspējību un attīstīt darbinieku kompetenci

SIA «Locija» kopš 2000.gada veic savu darbību šādos virzienos: pārtikas uzņēmumu konsultēšana kvalitātes vadības, pārtikas drošības vadības sistēmu, dzīvnieku barības drošības vadības sistēmu jautājumos, uzņēmumu personāla apmācība, pārtikas uzņēmumu apkalpošana.

Mūsu klienti ir dažādu pārtikas un dzīvnieku barības nozaru uzņēmumi: piena fermas un zemnieku saimniecības, dzīvnieku un augu izcelsmes produktu pārstrādes uzņēmumi, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumi u.c. 

Visbiežāk klienti griežas pie mums sakarā ar HACCP sistēmas ieviešanas un uzturēšanas nepieciešamību. HACCP sistēma ir nepieciešama jebkuram uzņēmumam, kas piedalās pārtikas apritē, citādāk uzņēmums nevar uzsākt savu darbību. Protams, ka sakumā runa ir tikai par sistēmu, kas balstās uz HACCP principiem un Eiropas un Latvijas likumdošanu. Bieži tādu sistēmu sauc par paškontroles sistēmu, kas baltās uz HACCP principiem, un tas ir pilnīgi pietiekoši, lai strādātu iekšējā tirgū. Tomēr dažiem uzņēmumiem, lai strādātu ārpus Latvijas vai sadarbībai ar mazumtirdzniecības tīkliem, kuriem ir savas prasības pārtikas drošuma nodrošināšanai, konkurentspējas paaugstināšanai ir nepieciešams cits HACCP sistēmas līmenis. Tādā gadījumā paceļas jautājums par sistēmas sertifikāciju saskaņā ar starptautisko standartu prasībām, piemērām, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GMP+.

HACCP sistēma ir ne tikai dokumentu pakete. Lai sistēma strādātu, ir nepieciešams apmācīt uzņēmuma personālu. Mēs piedāvājam dažādus mācību kursus. Īpaši populāri kursi: HACCP sistēmas ieviešana un uzturēšana saskaņā ar ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām, kā arī higiēnas mācības («minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā»). Piedāvāto kursu un semināru sarakstu sk.šeit.

Sistēmas ieviešana negarantē, ka turpmāk sistēma labi strādās. Iekšējais audits ļauj noteikt sistēmas «šauras vietas» un savlaicīgi ieviest korekcijas. Piedāvājam pēc uzņēmuma vadības pasūtījuma veikt pārtikas dršības vadības sistēmas vai kvalitātes vadības sistēmas iekšējos auditus. Audita apjoms un joma tiks saskaņots ar pasūtītājiem. Ja pārtikas drošuma vai kvalitātes vadības sistēma tika izstrādāta bez ārējo konsultantu palīdzības, tad ir lietderīgi pirms sertifikācijas audita nodrošināt iekšējo auditu, piesaistot kvalificētu auditoru, lai nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veiktu korektīvās darbības. 

Izejvielu un materiālu piegādātāji var nozīmīgi ietekmēt pārtikas drošumu. Ja piegādātājiem nav GFSI atzīto sertifikātu, mēs varam palīdzēt novērtēt piegādātāja pārtikas drošības vadības sistēmu, veicot 2.puses auditu.

Ja uzņēmumam ir cilvēku resursi iekšējo auditu veikšanai, tad mēs piedāvājam iekšējo auditoru mācību kursu ar praktiskām nodarbībām klienta darbības vietā.

Jebkuram uzņēmumam rodas problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešamas speciālās zināšanas, pieredze pārtikas drošuma, kvalitātes vadībā, kā arī laiks risinājuma meklēšanai, dokumentu noformēšanai u.c. Mums ir ilgstošās sadarbības pieredze un mēs piedāvājam tādu pakalpojumu kā apkalpošana.

Ja Jums ir nepieciešams ātrs padoms vai īsa atbilde, kā arī rakstveida atbilde, t.sk. dokumentu izstrādāšana vai izstrādāto dokumentu novērtēšana, tad Jūs varat saņemt konsultāciju, pieaicinot konsultantu, izmantojot tālruni, kā arī on-line konsultāciju.

Ja Jums ir nepieciešama plašāka informācijas meklēšana, tad iespējams, ka Jums palīdzēs citas noderīgas mājas lapas.

 

Jaunumi

27 maijs

L.Ē.V Ekstraktu rūpnīca ir izturējusi ISO 22 000 un GMP uzraudzības auditu

Man ir liels prieks paziņot, ka L.Ē.V Ekstraktu rūpnīca ir izturējusi ISO 22 000 un GMP uzraudzības auditu .....lasīt visu tekstu

05 maijs

IFS Food 8. versijas auditi

IFS Food 8. versijas auditi ir iespējami no 2023. gada 1. oktobra, un tie būs obligāti visiem sertificētajiem uzņēmumiem no 2024. gada 1. janvāra. Būtiskākās izmaiņas un uzlabojumi jaunajā IFS versijā .....lasīt visu tekstu

08 septembris

Kāds ir akrilamīda līmenis jūsu produktos?

Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) 315/93 definīciju akrilamīds ir piesārņotājs un attiecīgi ķīmisks apdraudējums pārtikas apritē .....lasīt visu tekstu

Jautājumi un atbildes
Kā pārtikas piedevas iegūst? Un kāpēc tās nepieciešamas? Pārtikas piedevu veidi (īss apraksts par katru no veidiem). To iedalījums. Kuras no E-vielām ir īpaši toksiskas un bīstamas, iespējams, pat alerģiskas?

jautājums par E-vielām joprojām interesē patērētājus. Kā neapmaldīties pārtikas piedevu jeb E-vielu džungļos? .............lasīt atbildi šeit

Vai visas E vielas ir tik liels bubulis, kā daudziem šķiet?

E vielas (no angļu valodas – E – edible - ēdams), jeb pārtikas piedevas ir produkta sastāvdaļas un norāde par to klātbūtni produkta marķējumā neliecina, ka šajā produktā ir inde un produkts ir potenciāli bīstams cilvēku veselībai .............lasīt atbildi šeit

Vēlējos lūgt konsultāciju par Diētiskās pārtikas cilvēkiem ar veselības traucējumiem reklāmu. Sakiet, vai šiem produktiem drīkst būt akcijas ar atlaidēm aptiekās, kas publicētas aptiekas avīzē patērētājiem?

LR un ES normatīvajos aktos nav aizlieguma veicināt diētisko produktu, t.sk.diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, realizāciju, veicot akcijas ar atlaidēm un sniedzot informāciju reklāmā, bet .............lasīt atbildi šeit

Vai sviests ir alergēns?

Labdien! Lūdzu palīdzību jautājumā par pārtikas alergēniem: Piens skaitās alergēnu sarakstā. Kā ir ar sviesta lietošanu? Sviests ir piena produkts, līdz ar to arī sviests ir alergēns? Vai sviestu var lietot cilvēki, kas nepanes pienu? Paldies! .............lasīt atbildi šeit

Vai uzturvērtības norādēm pārtikas preču marķējumā obligāti ir jābūt tabulas veidā?

.............lasīt atbildi šeit

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns?

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns? Atbild Irina Rubinčika, Celiakijas pacientu atbalsta biedrības "Gluten-Free Experts" valdes locekle.............lasīt visu tekstu

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem - kā zināms, tiem ir savs apzīmējums, vārpiņa kurai ir pārvilkta svītra.........lasīt visu tekstu

Ar ko atšķiras sula, nektārs un sulas dzēriens?

Tirdzniecības nosaukumus „sula” un „nektārs” nosaka 2013.g.15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1113. .........lasīt visu tekstu

Kāds ir Jūsu viedoklis par „Cido” sulām? Vai Latvijā ražotās sulas pakās ir 100% dabīgas? No kā tās tiek ražotas?

„CIDO grupa” ražotas sulas, nektāri un sulu dzērieni ir kvalitatīvi un to lietošana var lieliski papildināt mūsu uzturu ar vitamīniem un minerālvielām, ar ko bagāti augļi. Ja uz CIDO pakas ir uzrakstīts „sula no koncentrāta”, ....lasīt vairāk

Kas ir akrilamīds?

Akrilamīds ir kancerogēna viela, kas var veidoties cieti saturošos produktos, tos apstrādājot augstās temperatūrās (augstākās par 120 ºC) — cepot, fritējot un grauzdējot (kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdētā maizē un grauzdiņos). Cieti saturošu produktu ...lasīt vairāk

+371 26814075
Noteikumi par uztura normām

2012.gada 13.martā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” Noteikumi, kas stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā, nosaka ....lasīt visu tekstu

Programma 5 DIENĀ

Lai sabiedrībā palielinātu dārzeņu un augļu patēriņu, daudzviet pasaulē darbojas programma 5 DIENĀ: Kanādā, ASV, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Igaunijā un citās valstīs. Programmas 5 DIENĀ ideja ir ļoti vienkārša: katrā ēdienreizē ir jābūt dārzeņu vai augļu porcijai, piemērām ....lasīt visu tekstu

Alergēnu kontrole pārtikas apritē

Mūsdienīgā medicīna pagaidām nevar pilnībā izārstēt pārtikas alerģiju un cilvēkiem ar šādu problēmu ir jāizvairās no alergēnu saturošas pārtikas lietošanas. Tas nenozīmē, ka pārtikas uzņēmumam ir jāatsakās no minēto izejvielu lietošanas vai produktu ražošanas. Lai paaugstinātu patērētāju un klientu uzticību, pārtikas uzņēmumi izstrādā un ievieš .....lasīt visu tekstu

Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no .....lasīt visu tekstu

HACCP principu ieviešana

Mūsdienīgā pasaulē viena no svarīgajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: ....lasīt visu tekstu

Sertifikācija atbilstoši ISO 22000 prasībām

Lai saņemtu starptautiski atzītu ISO 22000 sertifikātu, vispirms jāizlemj, kas nodarbosies ar sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. Ja uzņēmumā ir speciālists ar pieredzi, kas labi orientējas pārtikas drošuma jautājumos un standarta prasībās, tad šo darbu var veikt pašiem spēkiem. Tomēr biežāk uzņēmumi ...lasīt visu tekstu