13 februāris 2013

Starptautiskais standarts ISO 22000

Pārtikas kvalitātes nodrošināšana ir viena no svarīgākajām klientu un patērētāju prasībām. kvalitātes prasības var mainīties, piemēram, produkta garša, ārējais izskats u.c Kas attiecas uz pārtikas drošuma jautājumiem, tad klients nevar  izvirzīt prasības, kas ir zemāk, neka nosaka likumdošanas akti.

В Eiropā pārtikas uzņēmumu atbildību par produktu drošumu nosaka attiecīgie normatīvie dokumenti. Sākot darbību pārtikas aprites jomā, sākas uzņēmuma atbildība par ražoto un izplatīto produktu drošumu. Produktu drošumu nodrošina, ieviešot HACCP sistēmu. Saskaņā ar 5.punkta Regulas Nr. 852/2004 prasībām, uzņēmumā ir jāievieš septiņi HACCP principi.

Pārtikas drošuma apdraudējumi var rasties jebkurā pārtikas aprites posmā un risku vadībā visā pārtikas aprites ķēdē ir ļoti svarīga. Tāpēc pārtikas drošumu nodrošina visi pārtikas aprites dalībnieki: zemnieki, lopkopi, produktu pārstrādātāji, transporta kompānijas, uzņēmumi, kas veic tikai fasēšanu, kafeinīcas, restorāni, veikali, mājražotāji u.c.

Pārtikas uzņēmumi, kas vēlas saglabāt un nostiprināt savas pozicijas iekšējā un ārējos tirgos, būt konkurentsējīgiem, ir nepieciešama papildu garantiju apliecinājuma saņemšana. Šādos gadījumos izstrādā un sertificē sistēmu saskaņā ar starptautisko standartu prasībām.

2005.gadā tika apstiprināts standarts ISO 22000 «Pārtikas drošuma vadības sistēmas. Prasības jebkuras pārtikas aprites ķēdes organizācijai». Ķļudas tie, kas uzskata, ka standarts ISO 22000 aizvieto ISO 9001. Pamatprasības ir abos standartos: dokumentu vadība, vadības pārskate un daudz cits, bet katram standartam ir savas specifiskās prasības. Ja uzņēmumā jau darbojas kvalitātes vadības sistēma pēc ISO 9001, tad strādājot pie ISO 22000 ieviešanas, var izveidot integrētu vadības sistēmu.

ISO 22000 balstās uz prasībām ražošanai, rūpīgai ražošanas un citu procesu analīzei ar mērķi identificēt pārtikas apdraudējumus un noteikt konkrētus pasākumus apdraudējumu novēršanai vai samazināšanai līdz pieļaujamam līmenim .

Standarta ISO 22000 svarīgie elementi ir:

  • komunikācija
  • sistēmas vadība
  • procesu vadība
  • HACCP principi
  • priekšnosacījumu programma

Latvijā ISO 22000 standarta tekstu var iegādāties SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojā.

Standartu ISO 22000 var pielietot jebkurā pārtikas aprites posmā no fermas līdz patērētāja galda.

Jautājumi un atbildes
Kā pārtikas piedevas iegūst? Un kāpēc tās nepieciešamas? Pārtikas piedevu veidi (īss apraksts par katru no veidiem). To iedalījums. Kuras no E-vielām ir īpaši toksiskas un bīstamas, iespējams, pat alerģiskas?

jautājums par E-vielām joprojām interesē patērētājus. Kā neapmaldīties pārtikas piedevu jeb E-vielu džungļos? .............lasīt atbildi šeit

Vai visas E vielas ir tik liels bubulis, kā daudziem šķiet?

E vielas (no angļu valodas – E – edible - ēdams), jeb pārtikas piedevas ir produkta sastāvdaļas un norāde par to klātbūtni produkta marķējumā neliecina, ka šajā produktā ir inde un produkts ir potenciāli bīstams cilvēku veselībai .............lasīt atbildi šeit

Vēlējos lūgt konsultāciju par Diētiskās pārtikas cilvēkiem ar veselības traucējumiem reklāmu. Sakiet, vai šiem produktiem drīkst būt akcijas ar atlaidēm aptiekās, kas publicētas aptiekas avīzē patērētājiem?

LR un ES normatīvajos aktos nav aizlieguma veicināt diētisko produktu, t.sk.diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, realizāciju, veicot akcijas ar atlaidēm un sniedzot informāciju reklāmā, bet .............lasīt atbildi šeit

Vai sviests ir alergēns?

Labdien! Lūdzu palīdzību jautājumā par pārtikas alergēniem: Piens skaitās alergēnu sarakstā. Kā ir ar sviesta lietošanu? Sviests ir piena produkts, līdz ar to arī sviests ir alergēns? Vai sviestu var lietot cilvēki, kas nepanes pienu? Paldies! .............lasīt atbildi šeit

Vai uzturvērtības norādēm pārtikas preču marķējumā obligāti ir jābūt tabulas veidā?

.............lasīt atbildi šeit

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns?

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns? Atbild Irina Rubinčika, Celiakijas pacientu atbalsta biedrības "Gluten-Free Experts" valdes locekle.............lasīt visu tekstu

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem - kā zināms, tiem ir savs apzīmējums, vārpiņa kurai ir pārvilkta svītra.........lasīt visu tekstu

Ar ko atšķiras sula, nektārs un sulas dzēriens?

Tirdzniecības nosaukumus „sula” un „nektārs” nosaka 2013.g.15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1113. .........lasīt visu tekstu

Kāds ir Jūsu viedoklis par „Cido” sulām? Vai Latvijā ražotās sulas pakās ir 100% dabīgas? No kā tās tiek ražotas?

„CIDO grupa” ražotas sulas, nektāri un sulu dzērieni ir kvalitatīvi un to lietošana var lieliski papildināt mūsu uzturu ar vitamīniem un minerālvielām, ar ko bagāti augļi. Ja uz CIDO pakas ir uzrakstīts „sula no koncentrāta”, ....lasīt vairāk

Kas ir akrilamīds?

Akrilamīds ir kancerogēna viela, kas var veidoties cieti saturošos produktos, tos apstrādājot augstās temperatūrās (augstākās par 120 ºC) — cepot, fritējot un grauzdējot (kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdētā maizē un grauzdiņos). Cieti saturošu produktu ...lasīt vairāk

+371 26814075
Noteikumi par uztura normām

2012.gada 13.martā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” Noteikumi, kas stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā, nosaka ....lasīt visu tekstu

Programma 5 DIENĀ

Lai sabiedrībā palielinātu dārzeņu un augļu patēriņu, daudzviet pasaulē darbojas programma 5 DIENĀ: Kanādā, ASV, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Igaunijā un citās valstīs. Programmas 5 DIENĀ ideja ir ļoti vienkārša: katrā ēdienreizē ir jābūt dārzeņu vai augļu porcijai, piemērām ....lasīt visu tekstu

Alergēnu kontrole pārtikas apritē

Mūsdienīgā medicīna pagaidām nevar pilnībā izārstēt pārtikas alerģiju un cilvēkiem ar šādu problēmu ir jāizvairās no alergēnu saturošas pārtikas lietošanas. Tas nenozīmē, ka pārtikas uzņēmumam ir jāatsakās no minēto izejvielu lietošanas vai produktu ražošanas. Lai paaugstinātu patērētāju un klientu uzticību, pārtikas uzņēmumi izstrādā un ievieš .....lasīt visu tekstu

Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no .....lasīt visu tekstu

HACCP principu ieviešana

Mūsdienīgā pasaulē viena no svarīgajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: ....lasīt visu tekstu

Sertifikācija atbilstoši ISO 22000 prasībām

Lai saņemtu starptautiski atzītu ISO 22000 sertifikātu, vispirms jāizlemj, kas nodarbosies ar sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. Ja uzņēmumā ir speciālists ar pieredzi, kas labi orientējas pārtikas drošuma jautājumos un standarta prasībās, tad šo darbu var veikt pašiem spēkiem. Tomēr biežāk uzņēmumi ...lasīt visu tekstu