26 augusts 2010
Autors: locija.lv

Pasākumi, kas ierobežo pārtikas krāsvielu un citu piedevu lietošanu bērnu uzturā

Pirms diviem gadiem Pārtikas Standartu aģentūra (Apvienotā Karaliste) publicējusi pētījumu, kas apstiprina, ka pastāv iespējama sakarība starp mākslīgo krāsvielu lietošanu uzturā un bērna uzvedību. Pētījumā mazi bērni katru otro nedēļu uzturā lietoja divu veidu pārtikas piedevu maisījumus dzērienu veidā, kuriem pievienots konservants nātrija benzoāts. Pētījuma rezultātā tika novērots, ka lietojot uzturā minētās pārtikas krāsvielas kombinācijā ar nātrija benzoātu, pieaug bērnu hiperaktivitātes līmenis.

Pētījums tika nosūtīts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) zinātniskai izvērtēšanai un viedokļa publicēšanai un 2008.gada 14.martā EFSA publicējusi oficiālo atzinumu par šo pētījumu. Ņemot vērā kopējos pierādījumus, kā arī būtiskās nenoteiktības un informācijas trūkumu par novēroto uzvedības izmaiņu klīnisko nozīmību, ir izdarīts secinājums, ka pētījumu nevar izmanot kā pamatu pieļaujamās dienas devas (ADI) mainīšanai attiecībā uz pētītajām krāsvielām vai nātrija benzoātu.

Tika veikta visu Eiropas Savienībā atļauto pārtikas krāsvielu drošības pārvērtēšana un 2008.gada 16. decembrī stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām.

Saskaņā ar Regulas prasībām sākot ar 2010. gada 20. jūliju pārtikai, kas satur krāsvielas Е 110, Е 104, Е 122, Е129, Е 102, Е 124, marķējumā jābūt papildus norādei «krāsviela (-s) nosaukums vai E numurs: var nelabvēlīgi ietekmēt bērnu aktivitāti un uzmanību». Reglamenta 24.pantā ir teikts, ka vajadzības gadījumā, reaģējot uz zinātnes sasniegumiem, V pielikumā (kurā ir noteiktas šādas prasības) izdara grozījumus.

Tagad pārtikas uzņēmumiem savlaicīgi jāparūpējas par esošā marķējuma teksta papildinājumiem vai, ja vadība nevēlās, lai uzņēmumā ražotājiem produktiem būtu šāda informācija marķējumā, tad jāpadomā par receptūru korekcijām ar mērķi nomainīt minētās krāsvielas uz citām. Pārtiku, kas ir laista tirgū vai marķēta pirms 2010.gada 20.jūlija un kas neatbilst 24.pantam, drīkst tirgot līdz tās minimālā derīguma termiņa vai izlietošanas termiņa beigām.

Jāpiebilst, ka 2006.gadā Latvijā jau ir izdarīts pirmais solis, kas ierobežo pārtikas krāsvielu un dažu citu pārtikas piedevu saturošo produktu lietošanu bērnu uzturā. 2006.gada 1.novembrī stājās spēkā 27.12.2002.gada MK noteikumu Nr. 610 «Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm», kas izraisīja daudz diskusiju par šāda dokumenta lietderību. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem skolās nedrīkst realizēt:

- cukura konditorejas izstrādājumus (konfektes, karameles, dražejas), kuriem pievienotas pārtikas piedevas E102, E104, E110, E120, E122, E124, E127, E129, E131, E132, E133, E142, E151, 155; saldinātāji E950, E951, E952, E954;

— košļājamo gumiju, kurai pievienotas pārtikas piedevas (krāsvielas) E102, E104, E110, E120, E122, E124, E127, E129, E131, E132, E133, E142, E151, E155;

— dzērienus, kuriem pievienotas krāsvielas E102, E104, E110, E120, E122, E124, E129, E131, E132, E133, E142, E151, E155; saldinātāji E950, E951, E952, E954; konservanti, ko lieto reglamentētā daudzumā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par pārtikas piedevu lietošanu (piemērām, natrija benzoāts), kā arī sastāvdaļas, kas nav pārtikas piedevas — kofeīns un aminoskābes.

Protams, ka kopumā tas nerisina problēmu, tomēr mediķi uzskata, ka šīs aizliegums var veicināt veselīgu ieradumu veidošanu bērnu un pusaudžu vidū, neskatoties uz to, ka viņiem ir iespēja iegādāties tuvākajā veikalā.

Nākamais solis ir Regulas Nr. 1333/2008, V pielikuma prasību ieviešana. Tagad, sākot ar 2010.gada 20.jūlija pārtikai, kas satur Е 110, Е 104, Е 122, Е129, Е 102, Е 124, marķējumā jābūt brīdinošai informācijai.

 

 

Jautājumi un atbildes
Kā pārtikas piedevas iegūst? Un kāpēc tās nepieciešamas? Pārtikas piedevu veidi (īss apraksts par katru no veidiem). To iedalījums. Kuras no E-vielām ir īpaši toksiskas un bīstamas, iespējams, pat alerģiskas?

jautājums par E-vielām joprojām interesē patērētājus. Kā neapmaldīties pārtikas piedevu jeb E-vielu džungļos? .............lasīt atbildi šeit

Vai visas E vielas ir tik liels bubulis, kā daudziem šķiet?

E vielas (no angļu valodas – E – edible - ēdams), jeb pārtikas piedevas ir produkta sastāvdaļas un norāde par to klātbūtni produkta marķējumā neliecina, ka šajā produktā ir inde un produkts ir potenciāli bīstams cilvēku veselībai .............lasīt atbildi šeit

Vēlējos lūgt konsultāciju par Diētiskās pārtikas cilvēkiem ar veselības traucējumiem reklāmu. Sakiet, vai šiem produktiem drīkst būt akcijas ar atlaidēm aptiekās, kas publicētas aptiekas avīzē patērētājiem?

LR un ES normatīvajos aktos nav aizlieguma veicināt diētisko produktu, t.sk.diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, realizāciju, veicot akcijas ar atlaidēm un sniedzot informāciju reklāmā, bet .............lasīt atbildi šeit

Vai sviests ir alergēns?

Labdien! Lūdzu palīdzību jautājumā par pārtikas alergēniem: Piens skaitās alergēnu sarakstā. Kā ir ar sviesta lietošanu? Sviests ir piena produkts, līdz ar to arī sviests ir alergēns? Vai sviestu var lietot cilvēki, kas nepanes pienu? Paldies! .............lasīt atbildi šeit

Vai uzturvērtības norādēm pārtikas preču marķējumā obligāti ir jābūt tabulas veidā?

.............lasīt atbildi šeit

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns?

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns? Atbild Irina Rubinčika, Celiakijas pacientu atbalsta biedrības "Gluten-Free Experts" valdes locekle.............lasīt visu tekstu

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem - kā zināms, tiem ir savs apzīmējums, vārpiņa kurai ir pārvilkta svītra.........lasīt visu tekstu

Ar ko atšķiras sula, nektārs un sulas dzēriens?

Tirdzniecības nosaukumus „sula” un „nektārs” nosaka 2013.g.15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1113. .........lasīt visu tekstu

Kāds ir Jūsu viedoklis par „Cido” sulām? Vai Latvijā ražotās sulas pakās ir 100% dabīgas? No kā tās tiek ražotas?

„CIDO grupa” ražotas sulas, nektāri un sulu dzērieni ir kvalitatīvi un to lietošana var lieliski papildināt mūsu uzturu ar vitamīniem un minerālvielām, ar ko bagāti augļi. Ja uz CIDO pakas ir uzrakstīts „sula no koncentrāta”, ....lasīt vairāk

Kas ir akrilamīds?

Akrilamīds ir kancerogēna viela, kas var veidoties cieti saturošos produktos, tos apstrādājot augstās temperatūrās (augstākās par 120 ºC) — cepot, fritējot un grauzdējot (kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdētā maizē un grauzdiņos). Cieti saturošu produktu ...lasīt vairāk

+371 29243382
Noteikumi par uztura normām

2012.gada 13.martā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” Noteikumi, kas stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā, nosaka ....lasīt visu tekstu

Programma 5 DIENĀ

Lai sabiedrībā palielinātu dārzeņu un augļu patēriņu, daudzviet pasaulē darbojas programma 5 DIENĀ: Kanādā, ASV, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Igaunijā un citās valstīs. Programmas 5 DIENĀ ideja ir ļoti vienkārša: katrā ēdienreizē ir jābūt dārzeņu vai augļu porcijai, piemērām ....lasīt visu tekstu

Alergēnu kontrole pārtikas apritē

Mūsdienīgā medicīna pagaidām nevar pilnībā izārstēt pārtikas alerģiju un cilvēkiem ar šādu problēmu ir jāizvairās no alergēnu saturošas pārtikas lietošanas. Tas nenozīmē, ka pārtikas uzņēmumam ir jāatsakās no minēto izejvielu lietošanas vai produktu ražošanas. Lai paaugstinātu patērētāju un klientu uzticību, pārtikas uzņēmumi izstrādā un ievieš .....lasīt visu tekstu

Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no .....lasīt visu tekstu

HACCP principu ieviešana

Mūsdienīgā pasaulē viena no svarīgajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: ....lasīt visu tekstu

Sertifikācija atbilstoši ISO 22000 prasībām

Lai saņemtu starptautiski atzītu ISO 22000 sertifikātu, vispirms jāizlemj, kas nodarbosies ar sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. Ja uzņēmumā ir speciālists ar pieredzi, kas labi orientējas pārtikas drošuma jautājumos un standarta prasībās, tad šo darbu var veikt pašiem spēkiem. Tomēr biežāk uzņēmumi ...lasīt visu tekstu