01 augusts 2018

Būtiskās izmaiņas pārtikas uzņēmumu darbinieku obligāto veselības pārbaužu jomā

Noteikumi attiecas ne tikai uz pārtikas uzņēmumos nodarbināto personu veselības pārbaudēm, bet arī attiecībā uz citām jomām. Ar prasībām var iepazīties šeit: www.vestnesis.lv (2018.g.24.jūlija MK noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamo risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"). Būtiskās izmaiņas pārtikas uzņēmumu darbinieku veselības kontroles jomā:

1. Paplašināta darbības joma. Tagad veselības pārbades apliecinājums ir nepieciešams arī tiem, kas veic brīvprātīgo darbu, kam ir mācību prakse, amata apguve, kā arī kas veic darbus pārtikas primārajā ražošanā, ja ir tiešā saskarē ar pārtiku, piemēram, biškopības produktu aprites uzņēmumā u.c.

2. Konkretizēta darba devēja atbildība. Tagad ir skaidri noteikt, ka darba devējam ir aizliegts nodarbināt darbinieku, ja viņš nav uzrādījis darba devējam ģimenes ārsta atzinumu par veselības stāvokli. Tas ir jādara tikai stājoties darbā un periodiskās veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumos strādājošiem darbiniekiem nav nepieciešamas.

3. Turpmāk darba devēja jānodrošina prasību ievērošanas uzraudzība un ja rodas aizdomas vai ir informācija, ka darbiniekam izpaužas kāds no šo noteikumos minētajiem simptomiem, tad darba devējam ir tiesības nekavējoties sūtīt darbinieku veikt veselības pārbaudi.

4. Analoģiski tam, kas bija noteikts iepriekšējos MK noteikumos, darbiniekam nekavējoties jāziņo darba devējam, ja viņam ir konstatēti konkrēti simptomi, kas ir minēti noteikumos, bet atšķīrībā no tiem, tagad šādā gadījumā, kā arī 3. punktā minētajā gadījumā darba devējs atļauj darbiniekam pildīt darba pienākumus, ja ir saņēmis noslēgtu darba nespējas lapu vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) ar atļauju strādāt norādītajā darbā.

5. Darba devēja atbildīgā persona:

-nosaka darbus, kuros darbiniekam ir jāveic veselības pārbaude, noformē un apstiprina sarakstu;

-informē personālu par šo noteikumu prasībām;

-nosūta personu uz obligāto veselības pārbaudi;

-nodrošina ģimenes ārstu atzinumu kopiju uzglabāšanu.

6. Ir būtiski, ka veselības pārbaudi veic ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā attiecīgā persona ir reģistrēta. Tas nozīmē, ka ja darbinieks strādā Rīgā, bet pierakstīts pie ģimenes ārsta Daugavpilī, atzinuma saņemšanai būs jābrauc uz Daugavpili.

7. Darbiniekiem, kuri ir pakļauti veselības pārbaudēm, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izdotajā medicīniskajā grāmatiņā veiktie ieraksti par obligāto veselības pārbaužu veikšanu un rezultātiem ir derīgi arī pēc grāmatiņā norādītā termiņa beigām.

Jautājumi un atbildes
Kā pārtikas piedevas iegūst? Un kāpēc tās nepieciešamas? Pārtikas piedevu veidi (īss apraksts par katru no veidiem). To iedalījums. Kuras no E-vielām ir īpaši toksiskas un bīstamas, iespējams, pat alerģiskas?

jautājums par E-vielām joprojām interesē patērētājus. Kā neapmaldīties pārtikas piedevu jeb E-vielu džungļos? .............lasīt atbildi šeit

Vai visas E vielas ir tik liels bubulis, kā daudziem šķiet?

E vielas (no angļu valodas – E – edible - ēdams), jeb pārtikas piedevas ir produkta sastāvdaļas un norāde par to klātbūtni produkta marķējumā neliecina, ka šajā produktā ir inde un produkts ir potenciāli bīstams cilvēku veselībai .............lasīt atbildi šeit

Vēlējos lūgt konsultāciju par Diētiskās pārtikas cilvēkiem ar veselības traucējumiem reklāmu. Sakiet, vai šiem produktiem drīkst būt akcijas ar atlaidēm aptiekās, kas publicētas aptiekas avīzē patērētājiem?

LR un ES normatīvajos aktos nav aizlieguma veicināt diētisko produktu, t.sk.diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, realizāciju, veicot akcijas ar atlaidēm un sniedzot informāciju reklāmā, bet .............lasīt atbildi šeit

Vai sviests ir alergēns?

Labdien! Lūdzu palīdzību jautājumā par pārtikas alergēniem: Piens skaitās alergēnu sarakstā. Kā ir ar sviesta lietošanu? Sviests ir piena produkts, līdz ar to arī sviests ir alergēns? Vai sviestu var lietot cilvēki, kas nepanes pienu? Paldies! .............lasīt atbildi šeit

Vai uzturvērtības norādēm pārtikas preču marķējumā obligāti ir jābūt tabulas veidā?

.............lasīt atbildi šeit

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns?

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns? Atbild Irina Rubinčika, Celiakijas pacientu atbalsta biedrības "Gluten-Free Experts" valdes locekle.............lasīt visu tekstu

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem - kā zināms, tiem ir savs apzīmējums, vārpiņa kurai ir pārvilkta svītra.........lasīt visu tekstu

Ar ko atšķiras sula, nektārs un sulas dzēriens?

Tirdzniecības nosaukumus „sula” un „nektārs” nosaka 2013.g.15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1113. .........lasīt visu tekstu

Kāds ir Jūsu viedoklis par „Cido” sulām? Vai Latvijā ražotās sulas pakās ir 100% dabīgas? No kā tās tiek ražotas?

„CIDO grupa” ražotas sulas, nektāri un sulu dzērieni ir kvalitatīvi un to lietošana var lieliski papildināt mūsu uzturu ar vitamīniem un minerālvielām, ar ko bagāti augļi. Ja uz CIDO pakas ir uzrakstīts „sula no koncentrāta”, ....lasīt vairāk

Kas ir akrilamīds?

Akrilamīds ir kancerogēna viela, kas var veidoties cieti saturošos produktos, tos apstrādājot augstās temperatūrās (augstākās par 120 ºC) — cepot, fritējot un grauzdējot (kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdētā maizē un grauzdiņos). Cieti saturošu produktu ...lasīt vairāk

+371 29243382
Noteikumi par uztura normām

2012.gada 13.martā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” Noteikumi, kas stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā, nosaka ....lasīt visu tekstu

Programma 5 DIENĀ

Lai sabiedrībā palielinātu dārzeņu un augļu patēriņu, daudzviet pasaulē darbojas programma 5 DIENĀ: Kanādā, ASV, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Igaunijā un citās valstīs. Programmas 5 DIENĀ ideja ir ļoti vienkārša: katrā ēdienreizē ir jābūt dārzeņu vai augļu porcijai, piemērām ....lasīt visu tekstu

Alergēnu kontrole pārtikas apritē

Mūsdienīgā medicīna pagaidām nevar pilnībā izārstēt pārtikas alerģiju un cilvēkiem ar šādu problēmu ir jāizvairās no alergēnu saturošas pārtikas lietošanas. Tas nenozīmē, ka pārtikas uzņēmumam ir jāatsakās no minēto izejvielu lietošanas vai produktu ražošanas. Lai paaugstinātu patērētāju un klientu uzticību, pārtikas uzņēmumi izstrādā un ievieš .....lasīt visu tekstu

Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no .....lasīt visu tekstu

HACCP principu ieviešana

Mūsdienīgā pasaulē viena no svarīgajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: ....lasīt visu tekstu

Sertifikācija atbilstoši ISO 22000 prasībām

Lai saņemtu starptautiski atzītu ISO 22000 sertifikātu, vispirms jāizlemj, kas nodarbosies ar sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. Ja uzņēmumā ir speciālists ar pieredzi, kas labi orientējas pārtikas drošuma jautājumos un standarta prasībās, tad šo darbu var veikt pašiem spēkiem. Tomēr biežāk uzņēmumi ...lasīt visu tekstu